« Ves enrere

valor parcial

Què vol dir assegurar a Valor Parcial?

 

En el post anterior parlàvem del Valor Total, que en poques paraules vol dir que el Capital assegurat que es contracta s’entén que respon al valor de tots els béns assegurats. També vèiem la conseqüència d’assegurar un valor inferior i arribàvem a la conclusió que el més aconsellable és assegurar el Capital que efectivament correspon al valor total dels béns

Però això que sembla molt clar en una llar, un comerç, un despatx ... és correcte per a una gran fàbrica, un gran magatzem ...?

Si pensem en un gran magatzem per exemple, plantegem-nos la hipòtesi següent:

És possible que un incendi el cremi sencer? Molt difícil, certament, però sí és possible i tots tenim coneixement d’alguns incendis molt importants en grans edificis

Ara bé, és possible que amb un sol Robatori, es pugui buidar tot un gran magatzem? Queda clar que no, no és possible.

En conseqüència, si no és possible robar completament el contingut d’un gran magatzem, una fàbrica ... és correcte assegurar el robatori del seu contingut sota el criteri de Valor Total?  Sembla clar que no.

Per casos així, es pot recórrer a la forma d’assegurament anomenada “Valor Parcial”

El Valor Parcial és una fórmula que permet assegurar el Robatori, o els danys per aigua ... per un percentatge del total del valor de contingut, i en conseqüència pagar una prima inferior.

Ara bé, no està exempta que es pugui aplicar la Regla Proporcional, per tant en pòlissa ha de constar igualment el Valor Total del Contingut.   

Com es fa?

En l’assegurança es fa constar el Capital total i el percentatge de Valor Parcial que es contracta per una cobertura determinada. Per exemple

Capital de Contingut: 3.000.000 €

Robatori: Valor parcial 10%

En cas de robatori, s’avaluaria si els 3.000.000 € efectivament corresponen al valor del contingut, igual que es faria en qualsevol altre cas,  si fos així s’indemnitzaria el robatori fins a un màxim de 300.000 €

Per tant Valor Parcial és la forma que s’utlitza per cobrir quantitats inferiors al total en grans instal·lacions. Es declara el Capital Total del que s’assegura un percentatge. Aquesta forma però no està exempta de la Regla Proporcional

Comentaris