« Ves enrere

Vidaaccidents

Quina diferència hi ha entre una Assegurança de Vida i una d'Accidents?


Sovint sentim parlar d’assegurança de Vida i Assegurança d’Accidents i no sabem què les diferencia, sobretot quan veiem que fonamentalment cobreixen el mateix.

L’assegurança de Vida i la d’Accidents cobreixen principalment la mort o la invalidesa de la persona assegurada, llavors quina és la diferència?

L’Assegurança d’Accidents indemnitza en cas de mort o invalidesa a conseqüència d’accident.

Què es considera accident? Es considera accident un fet sobtat, violent, extern i aliè a la voluntat de l’individu que el pateix.

Per tant des de l’accident de circulació, una caiguda o una simple ensopegada

Ara bé, en moltes ocasions, l’accident no causa la mort de la persona en aquell moment si no en dies posteriors a conseqüència de les múltiples lesions. Si la mort es dóna en dies o setmanes posteriors a l’accident, igualment hi ha dret a la indemnització? Sí. En general les assegurances d’accidents indemnitzen la mort de la persona fins a un any després de la data de l’accident si el que l’ha provocat és conseqüència de la complicació de les lesions patides en aquell accident

Per tant l’Assegurança d’Accidents no cobreix la mort ni la invalidesa a conseqüència de malaltia.

Un infart de miocardi és un accident o una malaltia? I per tant estaria cobert per l’assegurança d’accidents?

D’entrada i repassant la definició que n’hem fet, hauríem de concloure que no és accident, però en moltes ocasions en funció de les circumstàncies que l’hagin pogut provocar, s’ha considerat accident i per tant indemnitzat com a tal. I no és l’únic cas, també vessaments cerebrals o alguns altres.

L’Assegurança de Vida cobreix la mort o la invalidesa permanent de la persona assegurada per qualsevol causa, sigui accident o malaltia, fins ti tot el suïcidi com vam comentar en un post anterior.

Hi ha diverses modalitats d’assegurança de vida que comentarem en una altra ocasió.

Comentaris