« Ves enrere

Qui es qui

Qui és qui? L’agent, el corredor, el prenedor, l’assegurat i el beneficiari

T’ha passat mai llegir els documents d’una assegurança i no conèixer les diferents figures que hi intervenen? Sí és així, esperem que aquest article et sigui útil per entendre ‘qui és qui’ en una pòlissa.

Agent d’assegurances: és la persona i/o empresa que comercialitza productes i serveis d’assegurances. Com a coneixedor dels productes que ven, també t’ofereix assessorament tècnic amb l’objectiu de resoldre’t tots els dubtes que puguis tenir abans de la contractació d’una pòlissa o quan ja l’has fet. Pot ser agent exclusiu -treballa exclusivament els productes d’una entitat asseguradora- o agent vinculat, que és el que té autorització de la seva entitat asseguradora per treballar amb alguna altra entitat generalment aquell tipus de productes que l’entitat principal no comercialitza.

Corredor d’assegurances: són professionals independents que ofereixen productes i serveis d’assegurances de diferents entitats asseguradores, ja que no tenen vinculació amb una única companyia. Per tant, et poden oferir productes de diferents entitats. De fet, com a professionals tenen l’obligació d’informar-te de les millors ofertes d’acord amb el que busques i/o necessites.

Prenedor: és la persona física o jurídica que contracta la pòlissa i, per tant, assumeix el deure de pagar el cost de l’assegurança, el que en diem prima. És requisit que sigui major d’edat.

Assegurat: és la persona física o jurídica que s’està assegurant. Sigui la seva pròpia persona o els seus béns. És l’objecte de cobertura.

Beneficiari: és la persona física o jurídica designada per rebre la prestació prevista en l’assegurança; sigui una compensació econòmica (p. ex. assegurances de llar, de comerç, de negocis ...) o una prestació de servei (p. ex. assegurança de salut).

Les tres figures –prenedor, assegurat i beneficiari- poden ser la mateixa persona i molt sovint ho són, però també poden ser tres de diferents.

Per exemple, les tres figures són la mateixa persona quan una persona contracta una assegurança (prenedor) de casa seva (assegurat) i, en cas de sinistre, percep la compensació (beneficiari).

En canvi, les tres figures són diferents quan una persona contracta (prenedor) una assegurança de vida per al seu/va cònjuge (assegurat) i disposa que percebin la prestació prevista els seus fills (beneficiaris).

Comentaris