« Ves enrere

Regla Equitat

Què és la Regla d'Equitat?

En ocasions els asseguradors  comuniquem als nostres assegurats que per satisfer el pagament del sinistre hem d’aplicar la Regla d’Equitat i sovint no saben en què consisteix.

A voltes es confon la Regla d’Equitat i la Regla Proporcional pensant que són el mateix. No, no són el mateix. En un post anterior vam explicar què era la Regla Proporcional, en aquesta ocasió parlarem de la d’equitat

Anem a explicar doncs què és la Regla d’Equitat i perquè és necessari aplicar-la en ocasions

La Regla d’Equitat és un mecanisme compensatori que s’utilitza quan la prima pagada per l’assegurat és inferior a la prima que s’hauria d’haver pagat d’acord amb la correcta avaluació del risc.

El preu de l’assegurança va en relació a la naturalesa del risc que s’assegura. Per tant la prima és més alta en la mesura que allò que s’assegura té una probabilitat major que es produeixi i més baixa en la mesura que allò que s’assegura té una probabilitat menor que es produeixi.

Per posar un exemple, si volem fer una assegurança d’accidents a una persona, necessàriament haurem de preguntar-li quina professió té, perquè la prima anirà en funció de la probabilitat del risc de patir un accident, i aquesta probabilitat ve determinada per quina sigui la seva professió.

No té la mateixa probabilitat de patir un accident laboral un administratiu per exemple que un bomber, la prima a pagar per tant en un i en l’altre cas, serà del tot diferent

O per posar un altre exemple, no té la mateixa probabilitat de patir un incendi un magatzem de carpinteria metàl·lica, que un de productes químics inflamables. Com que no tenen la mateixa probabilitat, la prima que els correspon per assegurar l’incendi serà del tot diferent en un cas que en l’altre.

Així doncs, si en el moment del sinistre es constata que el risc que s’assegura conté  elements que d’haver-se conegut d’entrada haurien comportat una prima superior, perquè representen un risc superior al declarat, s’aplicarà la Regla d’Equitat.

El sinistre s’indemnitzarà, però es descomptarà de la indemnització la part de prima que s’hauria d’haver satisfet per cobrir el risc que s’està indemnitzant.

En la majoria dels casos aquestes situacions es produeixen sense cap mala fe per part de l’assegurat, si no per descuit o desconeixement. Un cop més doncs, recomanem comptar amb l’assessorament d’un Agent o un Corredor d’assegurances que són professionals que ens assessoraran en el moment de contractar l’assegurança i a mantenir-la correctament per garantir-ne l’eficiència tota la durada de la pòlissa.

Comentaris