« Ves enrere

Regla Proporcional

Què és la Regla Proporcional?
Anterior

 

 

Regla Proporcional és el nom d’un concepte assegurador que sovint és motiu de conflicte entre clients i Entitats Asseguradores quan a l’hora de liquidar un sinistre, l’assegurat percep que rep una quantitat inferior a la que creu hauria de ser

 

Mirarem d’explicar en què consisteix per contribuir a deixar clar el concepte i també argumentar que és del tot correcte i just.

La Regla Proporcional parteix del principi que l’assegurat ha de ser indemnitzat en la mateixa proporció que hagi assegurat el bé. Expliquem-ho de manera pràctica

Partim de l’exemple que una persona vol assegurar el Contingut del seu habitatge, i que aquest Contingut té un valor de 30.000 € (Com es calcula aquest valor, en parlarem en una altra ocasió)

No hi ha cap norma ni cap llei que obligui a aquesta persona a contractar l’assegurança per 30.000 €. Pot decidir pel motiu que sigui, o per error, contractar-la amb un valor inferior, per exemple 15.000 €. Per tant en aquest cas està assegurant el total del contingut del seu habitatge pel 50% del seu valor.

Posem el cas que aquest habitatge pateix un incendi i que els bén cremats arriben als 5.000 €

L’Entitat Asseguradora indemnitzarà en la mateixa proporció que s’ha assegurat el bé.

Com que s’ha assegurat pel 50% del seu valor, indemnitzarà el 50%, per tant seguint amb l’exemple, 2.500 €

Sovint es cau en l’error, del tot comprensible, de pensar que si la quantitat cremada és inferior al valor assegurat s’hauria de pagar la totalitat. O sigui com que 5.000 € és inferior a 15.000 € s’hauria de pagar els 5.000 € sencers.

No és així, i no és així perquè quan es contracta en aquest cas 15.000 €, no es contracta una quantitat abstracta, no estem assegurant una xifra de diners, el que estem assegurant és el Contingut del nostre pis o casa, que té un valor concret, calculable, objectiu.

Potser una manera molt clara d’explicar-ho és si posem un exemple una mica absurd però que ens ajudarà a veure-ho molt més clar.

Posem per cas que només assegurem un sol objecte, el sofà per exemple. Aquest sofà a la botiga val 1.000 €, però nosaltres fem l’assegurança per 500 €

És clar que si ens el roben o es crema sencer… l’asseguradora pagarà 500 €, la totalitat de l’assegurança, no la totalitat del sofà

Per tant, tot i que és una mica absurd, si es cremés la meitat del sofà, l’asseguradora seguiria el mateix criteri, pagaria la meitat de l’assegurança, 250 €

Naturalment el més aconsellable és assegurar els nostres béns pel 100% del seu valor i així sempre serem indemnitzats pel 100% dels danys patits. Comptar amb l’assessorament d’un mediador d’assegurances professional ens pot significar una gran ajuda.

Assegurar un bé per sota del seu valor, es coneix com infraassegurar i ja veiem quina conseqüència té. En una altra ocasió parlarem de les conseqüències de l’efecte contrari, el que es coneix com sobreassegurar, assegurar un bé per un valor superior al que té.

Comentaris
Anterior