« Ves enrere

sobreassegurança

Què és sobreassegurança?

En un post anterior vam parlar de la Infraassegurança, assegurar els béns per un import inferior al seu valor, i les conseqüències que comportava

Ara veurem l’efecte contrari, què passa si s’assegura un bé per un import superior al seu valor real, el que s’anomena sobreassegurança.

Es pot assegurar una cosa per sobre del seu valor i percebre una indemnització d’acord amb el valor que hem assegurat i no pel valor real del bé?

Per explicar i entendre bé el concepte, hem de recordar què és una assegurança i quina funció té.

Tots estem sotmesos a riscos, i alguns d’aquests riscos ens poden arruïnar completament. I el que és pitjor, no podem fer absolutament res per deixar de córrer aquests riscos. És indefugible.

Davant d’aquesta situació l’assegurança no ens evita córrer el risc, però sí que ens evita assumir les conseqüències econòmiques que ens comportaria. Per tant, l’assegurança té una funció de restitució, d’evitar-nos una pèrdua econòmica, en cap cas és una eina per guanyar diners.

Si la seva funció és de restitució, i en cap cas de guanyar diners, en conseqüència en cap cas ens indemnitzarà per un valor superior al valor objectiu del bé.

Per posar un exemple concret, si un bé té un valor objectiu de 1.000 € i tenim una assegurança de 1.500 €, si es produeix el risc serem indemnitzats amb 1.000 € que correspon a la completa restitució del bé perdut, i en cap cas 1.500 €

El fet de tenir una assegurança per 1.500 € i haver pagat el preu corresponent no dóna dret  a percebre una quantitat superior al valor real del bé. Però sí a que l’Entitat Asseguradora,  un cop ha comprovat que el bé estava sobreassegurat, retorni la part del preu de l’assegurança cobrat de més.  

 

Naturalment la conclusió és que hem de procurar contractar les assegurances pels valors correctes per la qual cosa comptar amb l’assessorament d’un mediador d’assegurances professional, sempre és recomanable

 

Comentaris