« Ves enrere

Suicidi

Les Assegurances de Vida cobreixen el suicidi?

Així d’entrada, sembla que hauríem de dir que no. Per definició, totes les assegurances exclouen els actes intencionats. Només es cobreixen fet ocorreguts per atzar. Així doncs, si partim d’aquesta norma, podríem afirmar que el suïcidi queda exclòs de l’assegurança de vida. Però, no és així. La majoria d’assegurances de vida inclouen el suïcidi, però amb una carència d’un any. O sigui que el suïcidi s’ha de produir com a mínim un any després d’haver contractar l’assegurança per estar cobert.

Per què?

Precisament per poder garantir la condició d’aleatorietat que tota assegurança ha de tenir. Es considera que una persona que avui té intenció de suïcidar-se, si ho fa un any més tard, és per un motiu diferent al que tenia un any enrere. I si és per un motiu diferent, s’ha recuperat la condició indispensable d’aleatorietat ja que aquest motiu no era conegut en el moment de la contractació de l’assegurança.

El millor però, evidentment, és que aquest fet no es produeixi mai

 

Comentaris