POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat

En compliment del RGPD (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades Personals i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que MUSSAP, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F., en endavant MUSSAP, és titular d’aquest lloc web, i per això li informe de la següent Política de Privacitat

Responsable de les Dades

Les dades personals que ens proporcioni són incloses en un fitxer del que n’és responsable:

Identitat: MUSSAP, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F. / CIF: G08171548

Registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tomo 20806, apartat nº 5, foli 149, full B-12.571, codi M-107

Adreça: Via Laietana, nº 20 – 08003 Barcelona

Telèfon: +34 93 295 63 00

e-mail: mussap@mussap.com

Propietat intel·lectual dels continguts

El domini www.mussap.net està registrat per MUSSAP, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE). A continuació, s’indiquen les dades d’informació general de aquest lloc web:

Identitat: MUSSAP, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F. / CIF: G08171548

Registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tomo 20806, apartat nº 5, foli 149, full B-12.571, codi M-107

Adreça: Via Laietana, nº 20 – 08003 Barcelona

Telèfon: +34 93 295 63 00

e-mail: mussap@mussap.com

Els continguts disponibles en el lloc web són propietat de MUSSAP, i en aquest sentit es constitueixen com obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme el Reial Decret Legislatiu 1/1996,12 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació del Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades, resultant-los així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

Són excepcions aquells “links” a continguts de llocs web de tercers.

Queda expressament prohibida la còpia o difusió dels continguts de tercers.   


Exercici dels seus drets

Li recordem que, en qualsevol moment, pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades mitjançant comunicació escrita a:

MUSSAP, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F.

Via Laietana, nº 20 – 08003 Barcelona

e-mail: mussap@mussap.com

Dades que conservem i finalitat

MUSSAP no sol·licita en la seva pàgina web dades al usuaris que la visiten, per tant, la comunicació de dades personals de l’usuari mitjançant el nostre web únicament pot entendre’s que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el formulari d’informació o contractació “on line” o mitjançant les adreces de correu electrònic publicades al nostre web.

Les dades que són conservades són les requerides en el formulari i són conservades durant el temps requerit per la finalitat dels mateixos o per la legislació vigent.

La finalitat de les dades obtingudes és la de facilitar-li la informació requerida envers els serveis que oferim o respondre a una petició d’informació.

En qualsevol dels casos anteriorment descrits, amb l’emplenament de l’esmentat formulari, l’enviament de correus electrònics o d’altres comunicacions a MUSSAP, l’usuari presta el seu consentiment explícit al tractament de les seves dades de caràcter personal i a rebre comunicacions envers dels serveis que oferim, acceptant expressa  i inequívocament que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats que s’han descrit en el paràgraf anterior, a organitzacions directament relacionades amb MUSSAP.

En cap cas MUSSAP utilitzarà les dades personals per d’altres finalitats diferents de les anteriorment referides.

Condicions d’us del lloc Web

L’usuari s’obliga a fer un bon ús del lloc Web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic.

Així mateix, l’usuari es compromet a no fer servir el lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar cap acte amb l’objectiu de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc Web, o que s’impossibiliti, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

L’usuari queda informat de que, en cas d’incompliment de les Condicions d’ús, de la Política de Privacitat o de qualsevol altres termes o condicions recollides en el lloc Web, MUSSAP es reserva el dret de limitar, suspendre o bloquejar el seu accés al lloc Web, mitjançant qualsevol mesura tècnica que consideri necessària per a aconseguir-ho, tot això sense perjudici de les responsabilitats civils o penals que se’n poguessin derivar.

Limitació de Responsabilitats

MUSSAP declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d’aquest web procedent de fonts alienes, així com de continguts no propietat de Mussap.

La funció dels links (enllaços) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en internet, on podrà ampliar les dades que s’ofereixen en aquest web. MUSSAP no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant esmentats enllaços hipertextuals.  

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de la present Política de Privacitat es regirant per la legislació espanyola i es sotmetran a la jurisdicció del Jutjats i Tribunal de Barcelona.

Política de Cookies

Cookies

Aquest web utilitza cookies per tal de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil. Vostè  pot configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre aquestes cookies; en aquest cas la qualitat i rapidesa en la navegació al web pot disminuir.

¿Què son les cookies i per a què serveixen?

Les cookies són arxius que les pàgines web poden instal·lar al dispositiu (ordinador, tauleta, smartphone, etc.) amb finalitats molt variades. La principal finalitat és facilitar la navegació per part de l’usuari, però també poden recopilar altra informació com, per exemple, per a fins estadístics.

Mitjançant l’ús de cookies, es millora el rendiment tècnic del web, adaptant la navegació a les preferències dels usuaris. D’altra banda, la informació estadística recollida a partir de les cookies permet als responsables del web millorar el servei que ofereixen als usuaris.

Tipologia de cookies

Segons la seva permanència, les cookies es classifiquen en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan es tanca el navegador, mentre que les segones expiren quan ja han complert la seva funció o quan s’esborren manualment.

COOKIES DE RENDIMENT: Aquestes galetes guarden les preferències de certes eines per no haver de configurar-les cada vegada que s’accedeix al web.

COOKIES ANALÍTIQUES: Són les galetes que permeten analitzar el trànsit pel web i analitzar estadísticament l’ús dels diversos serveis que ofereix el web. La recopilació d’aquestes dades és de forma anònima i no va lligada a cap dada de caràcter personal.

COOKIES DE GEOLOCALITZACIÓ: Aquestes galetes detecten, de manera anònima, el país en què es troba l’usuari per oferir continguts i serveis més adequats.

COOKIES DE REGISTRE: Són galetes que es generen quan l’usuari s’ha registrat i serveixen per identificar els comptes d’usuari i els seus serveis associats.

COOKIES DE PUBLICITAT: Són les galetes que permeten gestionar els diferents anuncis mostrats al web, adaptant el contingut de l’espai publicitari a l’ús que realitza al web.

COOKIES DE TERCERS: Aquestes galetes de tercers poden ser instal·lades a la pàgina amb l’objectiu de millorar els serveis que aquests tercers ofereixen, com per exemple els enllaços a xarxes socials per compartir els continguts del web.

¿Puc eliminar la instal·lació de cookies?

Tots els navegadors permeten bloquejar o eliminar les cookies si l’usuari així ho prefereix. En les següents línies oferim indicacions per fer-ho:

Internet Explorer: Eines > Opcions d’Internet >  Privacitat > Configuració
Firefox: Eines > Opcions > Privacitat > Historial > Configuració Personalitzada
Chrome: Configuració > Mostra opcions avançades > Privacitat > Configuració de contingut
Safari: Preferències > Seguretat