ESPAI MÚTUA

Som Mútua, i per això, ens basem en el principi de transparència posant a disposició de tots els mutualistes la informació de la Mútua sobre gestió, situació financera i convocatòria assembleària.

gestió

En aquest apartat trobaràs un breu resum de l’informe anual de l’últim exercici aprovat per l’Assemblea de Mutualistes.

Informe de gestió i Auditoria, Balanç, Cobertura de Provisions, Solvència

situació financera

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència

assemblea

L’Assemblea de mutualistes és el màxim òrgan decisori de la Mútua. Anualment es convoca Assemblea Ordinària perquè els mutualistes aprovin els comptes anuals, la gestió del Consell d’Administració, ratificar el nomenament dels seus membres, així com qualsevol altra mesura que estatutàriament es prevegi que s’ha de sotmetre a l’Assemblea.

La darrera es va celebrar el passat 10 de maig de 2022 a les oficines centrals de Mussap a Barcelona

A l’apartat Informe de Gestió hi trobarà el resum de l’informe anual de l’últim exercici aprovat per l’Assemblea
 

Mussap, mútua d'assegurances, aporta el millor servei als mutualistes des del 1932.

  • Mussap neix a Barcelona el 1932, una mútua d'assegurances i reassegurances que treballa pràcticament tots els productes asseguradors: Llar, Automòbils, Mascotes, Lloguer, Comunitats, Comerç, Empreses, Responsabilitat Civil, entre d’altres. Disposa també d'una important implantació física i digital, tant en territori català com en algunes altres zones, a través d’oficines pròpies i de la seva xarxa d’agents.

    Amb una marcada vocació de servei, la qualitat, el rigor i la transparència de la gestió han estat sempre prioritats per a la mútua. Una mútua, a diferència d'altres formes jurídiques, que no té ànim de lucre, que es basa en el principi de solidaritat entre els seus membres, i en què els guanys es reinverteixen en la mateixa entitat per procurar millores en els serveis i les quotes per als mutualistes.

+ INFO >