Mutualista

Benvingut al portal del mutualista. Mussap és una mútua d'assegurances amb la qual cosa tots els seu assegurats tenen condició de mutualistes, propietaris de l'entitat.

A diferència d'altres formes jurídiques com per exemple les S.A. en les que la propietat es medeix per capital, en forma d'accions i la capacitat que té un accionista d'influir en la presa de decisions anirà en funció del nombre d'accions que posseeixi, una mútua com Mussap es regeix per cirteris solidaris i democràtics basant-se en la igualtat de tots els seus membres tenint cada un dels seus mutualistes la mateixa capacitat de decisió sota la premisa: una persona, un vot

Una mútua a diferència doncs d'altres formes jurídiques, no té ànim de lucre, es basa en el principi de solidaritat entre els seu membres, els seus guanys es reinverteixen en la pròpia entitat procurant millores en els serveis i les quotes per als seus mutualistes. Aquest caràcter solidari comporta per tant que es regeixi amb criteris d'igualtat i democràcia

Catalunya, on va néixer Mussap, té una llarga tradició mutual i anys enrere la majoria de gremis tenien les seves entitats mutuals que amb els anys han anat desapareixent o agafant altres formes.

De fet Mussap va néixer  com a mútua d'accidents del treball agrícola per donar cobertura als pagesos que patissin un accident que els impedís treballar, i és avui una entitat que treballa pràcticament tots els productes asseguradors.

Així doncs el fet de tenir contractada una assegurança amb la mútua et converteix automàticament en mutualista, en propietari de l'entitat amb veu i vot en l'assemblea de mutualistes, màxim òrgan de decisió de l'entitat.

Per Mussap, per tant, la qualitat del seu servei és fonamental,per això ja l'any 2000 DEKRA-ITS, prestigiosa certificadora internacional, va atorgar a Mussap la Certificació d'Assegurament de la Qualitat segons la Norma ISO 9001. Aquesta acreditació s'ha anat renovant anualment gràcies a l'esforç de tot l'equip humà de la Mútua que està plenament compromès amb la qualitat com a filosofia de treball i de millora contínua.

També com a part d'aquest compromís amb la qualitat del servei, Mussap posa a disposició dels mutualistes l'Imprès per a la presentació de quiexes i reclamacions, regulat pel reglament de queixes i reclamacions,  per a poder conèixer i atendre degudament aquells casos en els que l'actuació de Mussap no hagi estat al nivell de la qualitat exigida.