El Brexit i l'Assegurança d'automòbils

Amb data 1 de gener de 2021 han entrat en vigor tota una sèrie de mesures conseqüència del que hem anomenat Brexit.

Et deixem l'enllaç a un interessant article de la Oficina Española de Seguros de Automòvil en el que podràs veure tota l'afectació i tot el que hem de saber quant a aquest tipus d'assegurances


Article