El Robatori a l’assegurança de llar

El Robatori a l’assegurança de llar


 

El Robatori és una de les cobertures més importants que ens ofereixen les Assegurances de llar.

Què és la cobertura de robatori a l’assegurança de llar?

Potser el primer que hem de dir és que col·loquialment utilitzem sempre el terme robatori per descriure situacions diferents, robatori a casa, robatori del mòbil al carrer, o robatori de la bicicleta, de la cartera … no tots són robatoris.

Anomenem Robatori al fet que un tercer ens hagi sostret algun bé exercint algun tipus de força o violència a coses per accedir a l’interior de casa nostra: forçar la porta o una finestra, trencar un vidre, trencament de paret o sostre, o fins i tot haver escalat per accedir a l’interior en habitatges d’alçada, etc.

Anomenem Espoliació a la sostracció dels béns utilitzant força, violència o intimidació a les persones. En podem dir també, atracament. Es pot donar a casa, o fora de casa

Finalment anomenem Furt a la sostracció d’un bé sense que hi hagi hagut ni força ni violència en les coses ni en les persones, si no que s’aprofita una distracció, un descuit, un engany. També es pot produir a casa o fora de casa.

Amb aquestes definicions ja podem identificar més bé cada una de les diferents situacions en les que es produeix una sostracció.

Pràcticament totes les assegurances de llar donen cobertura tant al Robatori com a l’Espoliació, sigui a casa o fora de casa. Quant al Furt, no totes l’inclouen, i si s’inclou, només s’inclou dins de casa.

Què inclou el Robatori i l’Espoliació dins de casa?

Generalment les assegurances de llar cobreixen fins el 100% de la quantitat assegurada, el contingut que s’hagin pogut endur els lladres: mobiliari, electrodomèstics, ordinadors, mòbil, diners fins a un límit etc i els desperfectes que hagin pogut causar a casa.

Hi ha però dues excepcions en la cobertura de robatori a l’assegurança de llar a tenir en compte: els objectes de valor i les joies.

Són objectes de valor els quadres, escultures, o en general qualsevol obra d’art, catifes, abrics de pell, col·leccions … o algun element que, encara que no sigui cap d’aquests tingui un alt valor unitari.

Les joies són objectes d’or, de platí, de plata, perles o pedres precioses…

Per les seves especials característiques, i a diferència de la resta de Contingut de l’habitatge, s’haurà d’explicitar que tenim contractada la cobertura per a objectes de valor i/o joies. Cada entitat asseguradora té la seva manera de fer-ho.

¿L’assegurança de llar cobreix el robatori fora de casa?

Espoliació fora de casa

En el cas que patim un atracament fora de casa, i tinguem la cobertura contractada, l’assegurança de llar ens indemnitzarà el valor dels objectes que formin part del Contingut de casa i que ens hagin pres, amb un límit per a objectes en general i un d’específic per diners en efectiu.

Una altra cosa a tenir en compte és l’àmbit de cobertura que ens cobreixi la nostra assegurança de llar. Pot ser que sigui àmbit només a l’estat espanyol, o més ampli.

Furt

En el cas que la teva assegurança de llar inclogui el furt, aquest estarà cobert dins de casa, no fora de casa, i amb limitacions com probablement no incloure les joies o els objectes de valor o diners en efectiu.

Per tant el furt del mòbil fora de casa, una circumstància freqüent, no té cobertura.

I hem de recordar que una simple pèrdua no és ni robatori ni espoliació ni furt i per tant tampoc té cobertura.

Altres exemples de cobertura de robatori en assegurança de llar

Per altra banda, la majoria d’assegurances de llar inclouen també altres situacions derivades d’un robatori, espoliació o furt. Per exemple l’ús fraudulent de targetes de crèdit. Si ens han pres la targeta de crèdit, l’assegurança de llar cobrirà fins a un determinat límit l’import que es derivi de l’ús fraudulent d’aquesta targeta.

Un altre exemple és que si patim un robatori mentre som temporalment en un hotel o apartament. L’assegurança de llar també ens donarà cobertura en allò que ens hagin pres.

En definitiva, tot i que col·loquialment utilitzem quasi bé sempre la paraula robatori, en realitat hi ha diverses formes de sostracció i les assegurances de llar les tracten de manera diferent. En conseqüència hem de conèixer les seves diferències i el seu nivell d’assegurament.

L’assegurança de llar de Mussap dona una completa cobertura de robatori espoliació i furt amb la qual cosa podràs tenir total tranquil·litat.