He de contractar una assegurança per a la caravana?

He de contractar una assegurança per a la caravana?


 

¿És necessari comptar amb una assegurança per a la caravana? Abans de respondre aquesta pregunta, hem de distingir els diferents usos que donem a les caravanes.

Hi ha persones que tenen caravana per viatjar i altres persones que tenen caravanes fixes en un càmping, l’utilitzen com a habitatge, com a segona residència i no la fan circular mai.

Quan és obligatòria l’assegurança per a la caravana?

Estan obligades a tenir una assegurança les caravanes que viatgen, que circulen. Han de tenir cobertura de Responsabilitat Civil, o sigui, cobrir els danys que puguem causar a terceres persones o béns a conseqüència de la circulació.

Les caravanes de fins a 750 kg de pes acostumen a estar incloses en l’assegurança del vehicle i, per tant, no caldrà contractar una assegurança específica a banda. Com que acostumen a estar ja incloses ni tan sols és necessari comunicar a l’asseguradora que tenim una caravana de menys de 750 kg, però fer-ho no està de més.  

Les caravanes de més de 750 kg de pes sí que necessiten una assegurança específica independent de l’assegurança del vehicle.

A banda de l’obligatorietat de cobrir la Responsabilitat Civil, o sigui els danys que puguem causar a tercers, també podem cobrir els danys que pateixi la nostra caravana pel risc de circulació.

Assegurança per a caravanes fixes

Per altra banda, hi ha les assegurances per a caravanes fixes, que no circulen. En aquest cas no hi ha cap obligació de tenir assegurança, però sí que és recomanable. És un bé, un patrimoni, que té el seu valor i està sotmès a diversos riscos que el poden afectar, a banda de la Responsabilitat Civil en la que també podem incórrer com a propietaris de la caravana.  

Les Assegurances per a caravanes fixes són productes molt semblants a les assegurances de llar amb cobertures com l’incendi, el robatori o el trencament de vidre, a les que s’hi afegeixen cobertures específiques, pròpies, pel fet de tractar-se d’una caravana.

L’Assegurança de caravana de Mussap és del tot completa. Es pot assegurar en circulació i repòs, per a les caravanes que viatgen, perquè tinguin cobertura tant pel risc de circulació com per a quan estan fixes, o es pot contractar només en repòs per aquelles que no circulen.

En el cas de la circulació, a més de la Responsabilitat Civil es poden cobrir els danys de la caravana incloent el risc de bolcada.

En la modalitat en repòs, a més de les principals cobertures d’una llar, l’assegurança de Mussap inclou també danys a l’annex de la caravana, la caiguda d’arbres, el corriment de terrers … En definitiva, una assegurança de caravanes del tot completa per anar segur i al teu aire.