L’assegurança de llar cobreix les humitats?

L’assegurança de llar cobreix les humitats?


 

Les humitats a la llar poden convertir-se en un autèntic maldecap per als propietaris d’un habitatge. Des de taques antiestètiques a les parets o al sostre, fins a problemes estructurals més greus, és comú preguntar-se si la nostra assegurança de llar cobreix les humitats.

Per respondre aquesta pregunta, en aquest article t’expliquem què són les humitats dins de casa, quins diferents tipus d’humitats hi ha, com es produeixen cada una d’elles, i finalment quina cobertura ofereixen les assegurances de llar.

Què són les humitats i quins tipus hi ha?

Podem definir la humitat com un excés d’aigua en l’aire de casa, que es pot manifestar en forma de fongs, taques, males olors i mala qualitat de l’aire, entre d’altres.

Podem considerar quatre principals tipus d’humitats: les humitats per condensació, per capil·laritat, per filtracions o per trencament.

  • Humitat per condensació. Es produeix per un excés humitat que es manifesta en forma de gotes d’aigua quan aquest aire entra en contacte amb una superfície freda com poden ser parets o vidres. Els banys i les cuines són les estances amb més probabilitat de provocar-la.
  • Humitat per capil·laritat. És aquella que absorbeixen les parets de casa directament del subsol.
  • Humitat per filtracions. És aquella que es produeix per la filtració d’aigua per esquerdes de terrats i/o parets.
  • Humitat per trencament. És la que es dona pel trencament, fuita o obstrucció de canonades, i en general conduccions de distribució d’aigua.

Com es produeixen les humitats a la llar?

La condensació es pot donar per diverses raons: una mala o nul·la ventilació de la casa, un mal funcionament dels sistemes d’aïllament, posar la calefacció excessivament alta, etc. Pot provocar la presència de fongs que, amb el temps, poden ser perjudicials per a la salut.

La capil·laritat  es produeix per una mala impermeabilització dels materials de construcció i un mal aïllament. Amb el temps pot provocar deteriorament de les parets, murs, fonaments, males olors, floridura de parets i, en conseqüència, problemes de salut per a les persones.

Les filtracions es donen per una deficient impermeabilització i/o una falta de manteniment de terrats amb esquerdes i petits forats que permeten l’entrada d’aigua. La filtració d’aigua a les parets pot provocar el seu deteriorament, l’augment de la sensació de fred, l’aparició de fongs o altres gèrmens, i per tant ser perjudicial per la salut. Fins i tot pot afectar a la instal·lació elèctrica de la casa.

La humitat causada per trencament, fuita, o obstrucció de canonades o conduccions d’aigua pot afectar diversos elements de casa nostra, com ara mobiliari, electrodomèstics, etc. A més, si no es repara de seguida, pot tenir les mateixes conseqüències que les filtracions.

La cobertura de les humitats en l’assegurança de la llar

En general, les assegurances, i les de llar en particular, cobreixen les conseqüències de fets sobtats, fortuïts, imprevistos i aliens a la voluntat de la persona.

Les humitats per condensació i capil·laritat, com hem vist, són conseqüència, entre d’altres, de no ventilar prou bé la casa, d’un mal ús de la calefacció, o d’una mala impermeabilització que amb els anys de manera gradual causa danys. Aquests no són fets sobtats, ni fortuïts ni imprevistos, i en conseqüència no acostumen a estar coberts per l’assegurança de llar.

La gran majoria d’assegurances de llar sí cobreixen tots els danys causats per un trencament, fuita o obstrucció de canonades, o conduccions. Tant els danys que l’aigua hagi causat a mobiliari, electrodomèstics, parquet, moqueta, objectes en general, així com la mateixa reparació de l’avaria, la pintura de la paret, etc.

Pel que fa als danys per filtracions o goteres, moltes assegurances de llar les exclouen per considerar que són conseqüència d’un mal manteniment i, per tant, que no es produeixen tampoc per un fet sobtat, fortuït ni imprevist. L’assegurança de llar de Mussap sí dona cobertura als danys que hagin causat filtracions o goteres, però supedita que es repari la causa per cobrir possibles filtracions futures.

En conclusió, les assegurances de llar cobreixen aquelles humitats que es produeixen per fets sobtats, fortuïts, imprevisibles, i no cobreixen les que són conseqüència del pas del temps sumades a unes males condicions de manteniment.

És essencial llegir detingudament els termes de la teva assegurança i tenir un bon manteniment de la teva propietat per minimitzar riscos. Posa’t en contacte amb Mussap per a obtenir més informació sobre la nostra assegurança de llar i la cobertura de les humitats.