Nova Cobertura gratuïta de Llar

A partir del 1 de gener totes les Assegurances de llar vigents, i les que es contractin a partir d’aquesta data, tenen inclosa de manera automàtica i gratuïta, encara que no hagin vençut encara, una indemnització de 12 € diaris, fins un màxim de 45 dies, per Hospitatlizació per qualsevol motiu, inclosa la Covid 19.

El beneficiari de la prestació és el/la Contractant de l’assegurança de llar. En el cas que el/la Contractant sigui persona jurídica, es pot traslladar la cobertura a una persona la qual cosa s’haurà de comunicar a Mussap per a que així consti

Aquesta nova cobertura substitueix l’Assistència Activa (accés a un quadre mèdic amb preus pactats) que s’incluia també de manera gratuïta en les assegurances de llar els darrers anys.