Stella Pujol i Marc Castell, nous directius de Mussap

Stella Pujol i Marc Castell, nous directius de Mussap

Canvis en el Comitè de Direcció

Mussap es troba en un període de transició en el seu Comitè directiu per la jubilació de diferents membres després de molts anys al servei de la Mútua. En aquest procés de transició, recentment s'han confirmat els nomenaments de la Stella Pujol i en Marc Castell com a Directora de l’Àrea de Negoci i Director Comercial respectivament.

Stella Pujol, Directora de l’Àrea de Negoci


La Stella Pujol Chimeno ha estat nomenada Directora de l’Àrea de Negoci de Mussap, un càrrec de nova creació i que la situa com a màxima responsable tècnica de la mútua.

Llicenciada en Dret i amb trajectòria com a procuradora, fa 18 anys que va arribar a Mussap on abans d’aquest nomenament ocupava el càrrec de Responsable de l’àrea de Pime, Comerç, RC, Accidents, Riscos Mediambientals, Contingències, Caça, Pesca, i Mascotes.  

La Stella Pujol substitueix en el Comitè de Direcció a la Montserrat Piñol Pera, jubilada recentment.

 

 

 

Marc Castell, Director comercial


En Marc Castell Coll ha estat nomenat Director Comercial de Mussap, reflex del seu compromís i dedicació des de la seva incorporació a l’entitat l’any 2022.

En Marc compta amb una contrastada trajectòria en el sector assegurador, iniciada en el món de la corredoria d’assegurances i culminada amb un màster en Direcció Comercial. Trajectòria, formació i compromís que li permeten assumir amb garanties d’èxit la nova responsabilitat que se li confia.  

En Marc Castell dirigirà tant el canal de mediació com el canal d’atenció directa, mantenint l’objectiu i la missió d’oferir un servei de qualitat a mediadors i mutualistes.

Amb aquest nomenament s’assegura la continuïtat i el creixement sostingut de l’àrea comercial.